Informații publice

horizontal rule

        Home   Noutăți    Oferta CCD    Informații publice    Biblioteca    Activități   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI

 

Despre instituție:

 

bullet Resurse umane:

Nume și prenume

Funcția

Categoria de personal

Date de contact

Bodiu Carmen

Director

Personal de conducere

mobil: 0731023034; e-mail: carmen.bodiu@yahoo.com

Demeter Emoke 

Profesor metodist  

Personal didactic  

mobil: 0771188029; e-mail: bemkecsilla@yahoo.com

Szabo Florina

Profesor metodist 

Personal didactic  

mobil: 0771149251; e-mail: pflorina76@yahoo.com

Hulber Maria

Profesor metodist

Personal didactic  

mobil: 0771758388; e-mail: maria.hulber@gmail.com

Ile Elisabeta

Profesor metodist 

Personal didactic  

mobil: 0770850384; e-mail: ileerzsebet@yahoo.fr

Luca Denisa

Profesor metodist 

Personal didactic  

mobil: 0771272189; e-mail: denisaluca37@gmail.com

Stanciu Simona 

Informatician

Personal didactic  auxiliar

mobil: 0731023039; e-mail: stanciusimona@hotmail.com

Trofin Mariana 

Bibliotecar

Personal didactic  auxiliar

mobil: 0731023038; e-mail: mrntrofin@yahoo.com 

Baș Angela 

Administrator financiar 

Personal didactic  auxiliar

mobil: 0731023035; e-mail: angelababau@yahoo.com

Organizare:
bullet Venituri salariale ale funcțiilor publice existente la nivelul CCD, conform art.33 din L153/2017
bullet Regulament de organizare și funcționare  a Casei Corpului Didactic Bihor
bullet Organigrama
bullet Regulament intern 2017 - 2018
bullet Codul de etică și conduită
bullet

Declarație de avere și declarație de interes director.

Rapoarte:
bullet Raport anual de activitate pe anul școlar 2016 - 2017
bullet Raport anual de activitate pe anul școlar 2015 - 2016
bullet Raport anual de activitate pe anul școlar 2014 - 2015
bullet Plan managerial 2017 - 2018
bullet Plan managerial 2016 - 2017
bullet Plan managerial 2015 - 2016
 

Informații de interes public:

 

Buget:
bullet Executie bugetară 2017
bullet Buget 2017
 

Contact:

 

Date de contact
Program de funcționare al instituției
Program de audiențe
 
 
 
 
 

horizontal rule

        Home   Noutăți    Oferta CCD    Informații publice    Biblioteca    Activități   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI