Oferta  noastră     

horizontal rule

  Home   Noutăți    Oferta CCD  Informații publice    Biblioteca    Activităţi   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI

 

Oferta Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, avizată MEN cu nr. 37763 din 25.10.2019

 

 

bullet

Programele de formare ale Casei Corpului Didactic a Județului Bihor se găsesc și pe platforma de e-learning REȚEAUA EDU ROMANIA la adresa https://ccdbh.reteauaedu.ro.

 

bullet

Oferta de formare 2019- 2020

 

horizontal rule

        

        Înscrierea la programele de formare se poate realiza astfel:

 

bulletSe depune fișa de înscriere în original, completată corespunzător, la compartimentul programe al CCD;
bulletCererile se pot descărca aici: cerere programe acreditate, cerere programe avizate;
bullet Regulament de participare la programelor de formare ale  Casei  Corpului Didactic Bihor.

 Program cu publicul

Luni - Joi: 14.00 – 16.00

Vineri: 12.00 – 14.00

   

horizontal rule

      

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI   din oferta noastră, avizată MEN cu nr.37757/23.10.2018

2018 - 2019  

 

Didactica disciplinelor 

bullet

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa, prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Calitate și obiectivitate în analiza și evaluarea inspecției de specialitate la clasă pentru disciplinele Istorie/Geografie/Socio-umane; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Curriculum la decizia școlii în predarea limbii engleze; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Curs pentru profesorii itineranți / de sprijin; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Despre disciplinele opționale în limba slovacă; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Dezvoltarea de noi competențe privind curriculumul revizuit pentru educația timpurie;  (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Didactica disciplinei Educație tehnologică; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Didactica predării limbii materne; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Diferențierea și individualizarea curriculară la matematică; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Dimensiunea aplicativă a cunoașterii la disciplina Istorie, din perspectiva noului curriculum pentru clasa a VI-a; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Educator puericultor; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Educația muzeală: strategie și modalități concrete; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Evaluarea – parte integrantă a procesului instructiv - educativ; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Examenele Cambridge - teorie și practică; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Factori subiectivi în evaluarea lucrărilor de limba și literatura română la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Formarea profesorilor psihopedagogi înscriși la definitivat, gradul didactic II și examenul de titularizare; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Inițierea cadrelor didactice în vederea probei de limba maghiară; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Instrumente informatice utilizate în predarea modernă; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Învățarea pro-activă la disciplina Istorie, din perspectiva noului curriculum pentru clasa a VI-a; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Metodele de predare a religiei ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Metode interactive în învățământul preșcolar; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Metodele predării istoriei locale; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Mijloace, procedee, domenii privind comunicarea verbală și nonverbală în predarea limbii germane ca limbă modernă/maternă; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Modalități comunicative, creative de predare a gramaticii limbii engleze; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Modelul comunicativ – funcțional în studierea limbii române în cadrul învățământului în limba maghiară; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Noi  abordări  ale curriculum-ului la disciplina educație fizică (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Particularitățile predării simultane  la nivel primar și gimnazial; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Pregătirea cadrelor dicatice în vederea obținerii examenului de definitivat; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Pregătirea cadrelor dicatice în vederea obținerii examenului de titularizare și suplinire; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Proiectarea activității didactice la matematică; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Proiectarea curriculară la limba și literatura română în conformitate cu noile programe școlare pentru gimnaziu; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Proiectare curriculară la matematică (limba maghiară); (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Repere metodologice și conceptuale în evaluarea demersului didactic; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului preșcolar-baza unui demers didactic eficient; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Rolul și importanța folclorului popular și tradițiilor populare în predarea limbii materne la grădinițe și în clasele primare; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Strategii de predare – învățare a limbii române la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, din învățământul primar; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Studierea elementelor de versificație; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Tehnici și instrumente de evaluare în fizică. (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Valori și principii ale interculturalității la disciplina Educație socială, din perspectiva noului curriculum pentru clasa a VI-a; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

 Management educațional

bullet

Dezvoltarea competentelor  profesionale si manageriale necesare metodiștilor; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Dezvoltare instituțională prin proiecte ERASMUS+; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Îndrumări metodologice privind întocmirea dosarelor personale și de mobilitate ale cadrelor didactice; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Managementul activităților nonformale; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Managementul conflictului în școală; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Managementul excursiilor și al taberelor; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Management și consiliere pentru cariera didactică; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Managementul în unitățile de învățământ preuniversitar (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Politici și proceduri în activitatea managerială; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Principiile de bază ale învățământului preuniversitar; coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Profilul responsabililor cu perfecționarea; coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Rolul CEAC în școli; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Scrierea și managementul proiectelor; coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Strategia Națională Anticorupție în Educație. (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

Consiliere, orientare școlară și profesională

bullet

Abandonul școlar – modalități de prevenire și remediere; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

Alternative de educație nonviolentă în școli; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

Aspecte privind abordarea procesului instructiv-educativ în asigurarea educației copiilor cu CES integrați în învățământul de masă; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

”Cercul Siguranței”- educația parentală și implicațiile ei în dezvoltarea copilului; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

Comportamente problematice ale elevilor și tratarea lor diferențiată; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

Consiliere educațională; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa, prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Consiliere în proiectarea și desfășurarea practică a activităților de terapie prin muzică pentru reabilitarea copiilor cu cerințe educative speciale; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Consiliere și orientare în carieră; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

Dezvoltarea activităților educaționale adresate elevilor proveniți din grupuri vulnerabile; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Educație pentru sănătate în orele de consiliere și orientare; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Formarea abilităților de comunicare eficientă cu părinții în grădiniță; (coordonator program prof. metodist  Luca Denisa)

bullet

Formarea continuă a consilierilor școlari și a logopezilor; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

Metode de intervenție în tulburările de adaptare; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Pedagogia activităților extracurriculare și extrașcolare; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Prevenirea sindromului de epuizare prin metode de relaxare și de stimulare a resurselor creative;  (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Proiectarea și derularea activității de lectorat cu părinții; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

Strategii didactice creative utilizate în recuperearea elevilor cu cerințe educaționale speciale; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

Strategii practice utilizate în recuperarea elevilor cu autism; (coordonator program prof. metodist Demeter Ignác-Attila)

bullet

„Școala și familia”- Activitățile organizate împreună cu familiile elevilor.  (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

Noile educații

bullet

Pedagogia dramatică; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Terapiile prin mediere artistic㠖 pod între abilitate și dizabilitate.Utilizarea muzicii, dansului și artelor plastice în dezvoltarea personalității și recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Utilizarea terapiei prin muzică în recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale – curs introductiv; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Rolul însoțitorului (shadow-ului) în integrarea copilului cu CES; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Pedagogie experiențială- învățare prin descoperire. (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

Tehnologia informației si comunicării, multimedia

bullet Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)
bullet Utilizarea calculatorului în munca de documentare și informare;  (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)
bullet Comunicarea eficientă în structurile infodocumentare; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)
bullet Tehnici informaționale computerizate; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)
bullet Informatică interactivă; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)
bullet Formare în proiectarea asistată de calculator,  AUTOCADUL. (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

Formarea personalului didactic auxiliar

bullet

Documente și foi de calcul cerute la compartimentul de dezvoltare a resurse umane al ISJ Bihor; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet Inițiere în utilizarea calculatorului; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)
bulletBiblioteca școlară - partener în educație. (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

 Cursuri contra cost

 
bullet

Cercul Siguranței - educația parentală și implicațiile ei în dezvoltarea copilului; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Artterapia ca metodă în dezvoltarea comportamentală, emoțională și socială a elevilor; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Educație și intervenție prin povești terapeutice; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Răsfățarea copiilor – de la toleranță la psihodiagnoză; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Copilul dificil în clasă/grupă. Tehnici de intervenție; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Provocarea, implicarea și activizarea elevilor în școală. Tehnici aplicabile tuturor disciplinelor; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Public speaking pentru cadre didactice; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Minți deschise – educatori eficienți și copii fericiți; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Pașaport către succes I – dezvoltarea performanței în ciclul gimnazial; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Pașaport către succes II – dezvoltarea performanței în învățământul liceal; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Dezvoltarea competențelor personale și profesionale prin autocunoaștere; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Gestionarea conflictelor în mediul educațional; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Gestionarea stresului în mediul educațional;  (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Prevenirea și abordarea conflictelor școlare – introducere în practicile restaurative; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Prevenirea epuizării profesionale – supervizarea în sprijinul integrității personale ale cadrului didactic.  (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

 

horizontal rule

       Home   Noutăți    Oferta CCD  Informații publice    Biblioteca    Activităţi   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI