Oferta  noastră     

horizontal rule

  Home   Noutăți    Oferta CCD  Informații publice    Biblioteca    Activităţi   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI

 

Oferta Casei Corpului Didactic a Județului Bihor  

avizată MEN cu nr.38477/29.11.2017

 

bullet

Programele de formare ale Casei Corpului Didactic a Județului Bihor se găsesc și pe platforma de e-learning REȚEAUA EDU ROMANIA la adresa https://ccdbh.reteauaedu.ro.

 

bullet

Oferta de formare 2017- 2018;

 
bullet

Programe de formare ale Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, acreditate de DFC.

horizontal rule

        

        Înscrierea la programele de formare se poate realiza astfel:

 

bulletSe depune fișa de înscriere în original, completată corespunzător, la compartimentul programe al CCD;
bulletCererile se pot descărca aici: cerere programe acreditate, cerere programe avizate;
bullet Regulament de participare la programelor de formare ale  Casei  Corpului Didactic Bihor.

 Program cu publicul

Luni - Joi: 14.00 – 16.00

Vineri: 12.00 – 14.00

   

horizontal rule

              Programe aflate în desfășurare:

bullet Comunicare eficientă în mediul educațional. Cursul se desfășoară în perioada  13.11. 2017 – 18.12.2017. Evaluarea finală are loc în data de 15.01.2018.
bullet Parteneriat educațional școală-comunitate. Cursul se desfășoară în perioada  noiembrie 2017- decembrie 2017. Evaluarea finală are loc pentru gr.1,2 în  data de 05.12.2017, pentru gr.3  în data de 06.12.2017, iar pentru gr.4 în data de 12.12.2017.
bullet Expert în evaluarea cadrelor didactice. Cursul se desfășoară în perioada 09.11. 2017 – 27.01.2018. Evaluarea finală are loc pentru gr.1 în data de 12.02.2018, iar pentru gr.2  în data de 13.02.2018.
bullet Pro Paideia. Educația permanentă în contextul social actual. Cursul se desfășoară în perioada  noiembrie 2017- ianuarie 2018. Evaluarea finală are loc pentru gr.1, 2 în data 16.01.2018, iar pentru gr.3,4  în data  17.01.2018.

 

horizontal rule

      

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI   din oferta noastră 

2017 - 2018  

 

Didactica disciplinelor 

bullet

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Comunicare eficientă în structurile infodocumentare; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Consilierea cadrelor didactice debutante la limba și literatura română; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Curriculum la decizia școlii în predarea limbii engleze; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Curs pentru profesorii itineranți / de sprijin; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Despre disciplinele opționale în limba slovacă; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Dezvoltarea de noi competențe privind curriculumul revizuit pentru educația timpurie;  (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Didactica disciplinei Educație tehnologică; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Didactica predării limbii materne; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Diferențierea și individualizarea curriculară la matematică; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Educator puericultor; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Educația plastic㠖 aplicații practice  pentru clasele primare; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Examenele Cambridge - teorie și practică; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Factori subiectivi în evaluarea lucrărilor de limba și literatura română la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Formarea continuă a profesorilor consilieri școlari și  a logopezilor; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Formarea profesorilor pedagogi înscriși la definitivat, gradul didactic II și examenul de titularizare; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Inițierea cadrelor didactice în vederea probei de limba maghiară; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Inovarea didactică prin interdisciplinaritate; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Instrumente informatice utilizate în predarea modernă; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Lectura și compunerea de texte; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Metodele de predare a religiei ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Modalități de prevenire a abandonului școlar, motivele și efectele apariției acestuia;  (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Modalități comunicative, creative de predare a gramaticii limbii engleze; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Modelul comunicativ – funcțional în studierea limbii române în cadrul învățământului în limba maghiară; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Noi  abordări  ale curriculum-ului la disciplina educație fizică (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Particularitățile predării simultane  la nivel primar și gimnazial; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Planul cadru, proiectare, strategii didactice; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Pregătirea cadrelor dicatice în vederea obținerii examenului de definitivat; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Pregătirea cadrelor dicatice în vederea obținerii examenului de titularizare și suplinire; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Problemele de chimie – o provocare sau o satisfacție; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Proiectarea activității didactice la matematică; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Proiectarea curriculară la limba și literatura română în conformitate cu noile programe școlare pentru gimnaziu; (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Proiectare curriculară la matematică (limba maghiară); (coordonator program prof. metodist Szabo Florina)

bullet

Studierea elementelor de versificație; (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

bullet

Tehnici și instrumente de evaluare în fizică. (coordonator program prof. metodist Hulber Maria)

 Management educațional

bullet

Dezvoltarea competentelor  profesionale si manageriale necesare metodiștilor; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Dezvoltare instituțională prin proiecte ERASMUS+; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Îndrumări metodologice privind întocmirea dosarelor personale și de mobilitate ale cadrelor didactice; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Management și consiliere pentru cariera didactică; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Managementul în unitățile de învățământ preuniversitar; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Managementul elaborării procedurilor și documentelor școlare manageriale; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Politici și proceduri în activitatea managerială; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Principiile de bază ale învățământului preuniversitar; coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Profilul responsabililor cu perfecționarea; coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Public speaking pentru cadre didactice; coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Rolul CEAC în școli; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Scrierea și managementul proiectelor; coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Strategia Națională Anticorupție în Educație. (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

Consiliere, orientare școlară și profesională

bullet

Abandonul școlar – modalități de prevenire și remediere; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Alternative de educație nonviolentă în școli; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Formarea continuă a profesorilor consilieri școlari și  a logopezilor; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Aspecte privind abordarea procesului instructiv-educativ în asigurarea educației copiilor cu CES integrați în învățământul de masă; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Consiliere educațională; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Consiliere în proiectarea, evaluarea și desfășurarea practică a activităților de terapie prin muzică pentru  reabilitarea copiilor cu cerințe educative speciale; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Consiliere și orientare în carieră; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Copilul dificil în clasă/grupă. Tehnici de intervenție; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Dezvoltarea activităților educaționale adresate elevilor proveniți din grupuri vulnerabile; (coordonator program prof. metodist Demeter Emoke-Csilla)

bullet

Educarea copiilor/elevilor cu dizabilitate auditivă, integrați în învățământul de masă; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Educație pentru sănătate în orele de consiliere și orientare; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Formarea abilităților de comunicare eficientă cu părinții în grădiniță; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Metode si tehnici de dezvoltare a abilităților psihomotorii la preșcolarii și elevii din ciclul primar cu C.E.S; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Pedagogia activităților extracurriculare și extrașcolare; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Proiectarea și derularea activității de lectorat cu părinții; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Rezistența la schimbare; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Strategii didactice creative utilizate în recuperearea elevilor cu cerințe educaționale speciale; (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

bullet

Strategii practice utilizate în recuperarea elevilor cu autism. (coordonator program prof. metodist Ile Elisabeta)

Noile educații

bullet

Pedagogia dramatică; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Terapiile prin mediere artistic㠖 pod între abilitate și dizabilitate.Utilizarea muzicii, dansului și artelor plastice în dezvoltarea personalității și recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Utilizarea terapiei prin muzică în recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale – curs introductiv; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Metode de intervenție în tulburările de adaptare; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Pedagogie experiențială- învățare prin descoperire. (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

Tehnologia informației si comunicării, multimedia

bullet Tehnici informaționale computerizate; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)
bullet Informatică interactivă; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)
bullet Informatica și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a. (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

Formarea personalului didactic auxiliar

bullet

Documente și foi de calcul cerute la compartimentul de dezvoltare a resurse umane al ISJ Bihor; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet Inițiere în utilizarea calculatorului; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)
bulletBiblioteca școlară - partener în educație. (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

 Cursuri contra cost

 
bullet

Engleza pentru toți: aplicații utilizând tehnologia modernă; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Artterapia ca metodă în dezvoltarea comportamentală, emoțională și socială a elevilor; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Educație și intervenție prin povești terapeutice; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Tehnologia și viața socială a copiilor și adolescenților; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

FIZIOGNOMIA în ARTĂ și în activitatea didactică; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Marketing și  Social Media  pentru educație. Cum să faci școala să devină un magnet pentru oamenii importanți; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Modalități de intervenție în burnout prin psihodramă pentru cadrele didactice; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Învățarea prin cooperare; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Profesorul reflexiv; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Formare în proiectarea asistată de calculator – AUTOCADUL; (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

bullet

Leadership Forum International. (coordonator program prof. metodist Luca Denisa)

 

 

horizontal rule

       Home   Noutăți    Oferta CCD  Informații publice    Biblioteca    Activităţi   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI