Noutăți

horizontal rule

  Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații publice    Biblioteca    Activităţi   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI

horizontal rule

            

            Orar cursuri pentru pregătirea examenului național de titularizare în învățământ 2019.

            Selecție cadre didactice din învățământul primar în vederea participării la programul de formare profesională continuă " CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar".

           Casa Corpului Didactic Cluj anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiune Nord-Vest, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți" - CRED. Corrigendum nr.2 Cerere de înscriere. Declarație de disponibilitate.

          

           Casa Corpului Didactic a Județului Bihor în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii vă invită să participați la cursul de formare gratuit  „Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului de către copii”.

           Cadrele didactice care au participat la următoarele cursuri de formare continuă  în anul școlar 2016 - 2017:

bullet

Metode interactive de predare-învățare;

bullet

Parteneriatul educațional școală-comunitate;

bullet

Pro Paideia. Educație permanentă în contextul social actual;

bullet

Conducerea, îndrumarea și controlul în procesul instructiv-educativ;

bullet

Școala fara droguri;

bullet

Managementul clasei de elevi. Gestionarea situațiilor de criză;

bullet

Formarea competențelor IT;

bullet

Expert în evaluarea cadrelor didactice;

bullet

Comunicare eficientă în mediul educațional

    și   la cursuri de formare continuă  în anul școlar 2015 - 2016:

bullet

O școală pentru toți;

bullet

Școala fără droguri;

bullet

Parteneriat educational scoală-comunitate;

bullet

Pro Paideia. Educația permanentă în contextul social actual,

pot să-și ridice atestatele de la Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, compartimentul bibliotecă.

                

    Eliberăm atestate  de formare continuă pentru absolvenții programului de formare continuă acreditat “Management Educațional și Dezvoltare Profesional㔠(CNT EDUEXPERT Craiova).

    Eliberăm atestate  de formare continuă pentru absolvenții programului de formare continuă acreditat “Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor” . (sesiunea I și sesiunea II)

    Eliberăm atestate  de formare continuă pentru absolvenții programului de formare acontinuă acreditat  “Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii”(sesiunea I și sesiunea II) .

    Eliberăm atestatele  de formare continu㠓Utilizarea calculatorului în ciclul primar” și “Tratarea copilului dislexic”. Tabel cu persoanele care au participat la aceste cursuri aici.

    Eliberăm atestatele de formare continuă din cadrul programului de formare "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii", sesiunea 4 și sesiunea 5   

 

    

horizontal rule

Utile

Regulamentul concursului național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație si o cultură a păcii în învățământul preuniversitar.

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar.

Metodologia - cadru de organizare și desfășurare a examenului national de definitivare în învățământ din anul școlar 2018-2019.

Atribuțiile responsabilului cu formarea continuă.

 

horizontal rule

 

 Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații publice    Biblioteca    Activităţi   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI