Noutăți

horizontal rule

  Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații publice    Biblioteca    Activităţi   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI

horizontal rule

                

            Apel selectie Experti formatori - Proiect CRED in regiunea Nord-Vest.

           Cadrele didactice care au participat la sesiunea de comunicări și simpozionul din anul școlar 2015-2016, pot să-și ridice publicațiile de la Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, compartimentul metodic.Sesiunea de comunicări este intitulată  "Mecanismul de feedback și rolul lui  în procesul didactic" (noiembrie 2015), iar simpozionul are tema  "Pedagogia audiovizualului și învățarea electronică" (martie 2016).

           Cadrele didactice care au participat la următoarele cursuri de formare continuă  în anul școlar 2016 - 2017:

bullet

Metode interactive de predare-învățare;

bullet

Parteneriatul educațional școală-comunitate;

bullet

Pro Paideia. Educație permanentă în contextul social actual;

bullet

Conducerea, îndrumarea și controlul în procesul instructiv-educativ;

bullet

Școala fara droguri;

bullet

Managementul clasei de elevi. Gestionarea situațiilor de criză;

bullet

Formarea competențelor IT;

bullet

Expert în evaluarea cadrelor didactice;

bullet

Comunicare eficientă în mediul educațional

    și   la cursuri de formare continuă  în anul școlar 2015 - 2016:

bullet

O școală pentru toți;

bullet

Școala fără droguri;

bullet

Parteneriat educational scoală-comunitate;

bullet

Pro Paideia. Educația permanentă în contextul social actual,

pot să-și ridice atestatele de la Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, compartimentul bibliotecă.

                

    Eliberăm atestate  de formare continuă pentru absolvenții programului de formare continuă acreditat “Management Educațional și Dezvoltare Profesional㔠(CNT EDUEXPERT Craiova).

    Eliberăm atestate  de formare continuă pentru absolvenții programului de formare continuă acreditat “Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor” . (sesiunea I și sesiunea II)

    Eliberăm atestate  de formare continuă pentru absolvenții programului de formare acontinuă acreditat  “Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii”(sesiunea I și sesiunea II) .

    Eliberăm atestatele  de formare continu㠓Utilizarea calculatorului în ciclul primar” și “Tratarea copilului dislexic”. Tabel cu persoanele care au participat la aceste cursuri aici.

    Eliberăm atestatele de formare continuă din cadrul programului de formare "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii", sesiunea 4 și sesiunea 5   

 

    

horizontal rule

Utile

Regulamentul concursului național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație si o cultură a păcii în învățământul preuniversitar.

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar.

Metodologia - cadru de organizare și desfășurare a examenului national de definitivare în învățământ din anul școlar 2018-2019.

Atribuțiile responsabilului cu formarea continuă.

 

horizontal rule

 

 Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații publice    Biblioteca    Activităţi   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI