Editura "Didactica Militans"

horizontal rule

Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații publice    Biblioteca    Activități  Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI

 

Cărți în Editura CCD Oradea:

 

 

Viață, oameni, cărți...

 

În domeniul dinamic și competitiv al educației, dimensiunea creatoare a personalității fiecărui dascăl se conjugă cu pasiunea și rigoarea cercetării didactice. Atât literatura de ficțiune, cât și cea de strictă specialitate reprezintă cea mai fidelă expresie a efervescenței reflexive, o adevărată oglindă a celor mai subtile teritorii ale gândirii și spiritualității omenești.

În formatul său tradițional, cartea tipărită va rezista în confruntarea cu produsele electronice, deschizând cu generozitate porți spre fascinanta lume a imaginarului, dar și spre infinitele posibilități de inovare pe teme de interes universal. Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea răspunde acestei dorințe legitime de afirmare personală și profesională a cadrelor didactice, susținând publicarea propriilor experiențe de creație.

 

                            Responsabil editură, prof. dr. metodist Hulber Maria

Date de contact: tel. 0771758388; e-mail: maria.hulber@gmail.com

Lansare de carte editată prin Didactica Militans.

Regulament de funcționare a editurii.

Procedură pentru editare și publicare.

  Casa Corpului Didactic a Județului Bihor  vă stă la dispoziție pentru editarea de carte școlară, culegeri, broșuri, programe.

             De asemenea se primesc și solicitări de reclame legate de învățământ, școlarizare, prezentarea unor programe educaționale, publicațiile unor edituri. 

       

horizontal rule

      Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații pubilce    Biblioteca    Activități  Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI