Centru de Documentare și Informare

horizontal rule

Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații publice    Biblioteca    Activități   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI

horizontal rule

  

Educația  pentru  informație

În anul 1998, Ministerul Educației Naționale a elaborat "Programul de relansare a învățământului rural", program aprobat de Guvernul României în ianuarie 1999. Scopul  programului era de a asigura "egalitatea șanselor la învățătură pentru elevii din mediul rural, prin asigurarea unei educații de calitate, într-un mediu favorabil învățării." Programul urma să fie realizat pe baza contribuțiilor financiare guvernamentale, ale autorităților locale și pe baza unui împrumut proiectat de 400 milioane dolari contractat cu Banca Mondială.

În directă legătură cu acest program, prin Ordinul M.E.N. Nr.5135/22.12.1999, se stabileau reperele Proiectului bilateral român-francez de promovare a centrelor rurale de documentare, informare și de formare a personalului didactic, proiect desfășurat de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală din cadrul Ambasadei Franței. Acest proiect avea să primească  denumirea "Educația pentru informație în mediul rural defavorizat" și urma sa se deruleze în cinci județe pilot nominalizate de Ordinul M.E.N.: Alba, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Maramureș și Sibiu.

    Prin OM 3278/23.02.2004 se aprobă extinderea colaborării dintre MECT și serviciul de cooperare și Acțiune Culturală din cadrul Ambasadei Franței la București. Prin acest ordin este nominalizat și CCD Bihor.

    Pe lângă aceste unități școlare au mai fost cuprinse ca centre de resurse Inspectoratele Școlare Județene și Casele Corpului Didactic din fiecare județ mai sus menționat.

    Proiectul "Educația pentru informație în mediul rural defavorizat" prin implementarea centrelor de documentare și informare în școli, își propunea următoarele obiective:

bullet

Promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează și modernizează parcursurile pedagogice tradiționale, transformând atitudinea față de învățare;

bullet

Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de învățare în general;

bullet

Favorizarea muncii în echipă;

bullet

Asigurarea accesului liber la informație și cultură a tuturor tinerilor și a membrilor comunității locale; stăpânirea tehnicilor de informare și comunicare în învățământ (TICE);

bullet

Formarea cetățeanului conștient și autonom, adaptat la lumea actuală prin intermediul vieții școlare;

bullet

Egalitatea șanselor elevilor din mediul rural și urban

a) Centre de documentare și informare din județul Bihor

 1. GRI Suplacu de Barcău  grisuplacu@yahoo.com 
 2. Școala Gimnazială "M. Pompiliu" Ștei   mpompiliu_cdi@yahoo.com 
 3. CT „Al. Roman” Aleșd  liceualesd@yahoo.com 
 4. GPP Nr.52  grad@rdsor.ro 
 5. Lic.Ped. „I. Vulcan” Oradea  pedagogic_vulcan@yahoo.com 
 6. Școala Gimnazială Haieu  scoalahaieu@gmail.com 
 7. Școala Gimnazială Sântandrei  scoala.santandrei@yahoo.com  
 8. LIT „N. Jiga” Tinca  liceul_n_jiga@yahoo.com 
 9. Gr.Șc. Sălard  scoala_salard@yahoo.com
 10. Școala Gimnazială Șimian  scoala_simian@yahoo.com 
 11. Școala Gimnazială Roșiori  scoalarosiori@yahoo.com 
 12. SAM Dobresti  s08dobresti@yahoo.com 
 13. CT Vadu Crișului  liceuvad@yahoo.com 
 14. Școala Gimnazial㠄Al. Roman” Oradea  alroman@rdsor.ro 
 15. LIT Bratca  litbratca@yahoo.com 
 16. Școala Gimnazială Tileagd  sctileagd@freemail.hu 
 17. GRI Șuncuiuș  grupind_suncuius@yahoo.com
 18. SAM Brusturi  s08brusturi@yahoo.com 
 19. Școala Gimnazială Mihai Bravu  mihai_bravus@yahoo.com 
 20. Școala Gimnazială Girișu de Criș  scoalagirisudecris@yahoo.com 
 21. Școala Gimnazială Borod  scoalaborod@yahoo.com 
 22. Școala Gimnazială Holod  scoala_holod@yahoo.com
 23. Școala Gimnazială Balc  scoalabalc@yahoo.com 
 24. Școala Gimnazială Buntești  scoala.buntesti@yahoo.com 
 25. Școala Gimnazială Nucet  scoalanucet@yahoo.com
 26. Școala Gimnazială "N. Bogdan" Vașcău  scoala_vascau@yahoo.com
 27. Școala Gimnazială Valea lui Mihai  scoalagenerala_valea@yahoo.com
 28. LIT Săcuieni  liceulsacuieni@gmail.com 

b) Documente

** Pentru a vizualiza documentele aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader.

bullet Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a CDI-urilor;
bulletStatutul profesorului documentarist;
bulletFisa de post a profesorului documentarist;
bulletPortofoliul profesorului documentarist;
bulletFisa de evaluare a profesorului documentarist;
bulletOrdin MEC privind aprobarea programei pentru profesorul documentarist;
bulletPrograma pentru ocuparea postului de profesor documentarist;
bulletOrdin nr. 5689/20.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrelor de Documentare și Informare, a Fișei cadru a postului de profesor documentarist și a Fișei cadru de evaluare a profesorului documentarist

 

 

horizontal rule

       Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații publice    Biblioteca    Activități   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI