Măria Sa, Dascălul!

 

     

 

 

               Ziua Internațională a Educației, sărbătorită de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, în cadrul manifestării Măria Sa, Dascălul, este prilej de elogiere a câtorva dintre numele de rezonanță a învățământului bihorean, personalități care s-au distins prin rezultate deosebite în cariera didactică, oameni de educație, ce-au modelat destine prin puterea cugetului și a minții, ca și aceea a exemplului personal. Aflată la cea de a IV-a ediție, s-au înmânat plachete distinșilor profesori: Lia Liber, Elena Bonchiș, Radu Mazilescu, Eilender Iosif.

 

 

        De 5 Octombrie, Ziua Internațională  a Educației, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor urează întregului personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar bihorean, cele mai alese gânduri de sănătate, putere de muncă și succes în viața personală și în cariera didactică. 

 

 

Director CCD Bihor,

prof. Carmen Bodiu